gric.jpg
gric.jpg

PETER GRIC urodził się w 1968 r. w Brnie (Czechosłowacja) jako jedyne dziecko małżeństwa artystów, Ludmily i Jaroslava Griców. Już we wczesnym dzieciństwie rodzice dostrzegli i pomagali rozwinąć jego talent do rysowania i malowania. W 1980 r. zdecydowali się na emigrację i poprzez Węgry, a następnie Jugosławię, dotarli do Austrii. Spędzili rok w Edlach/Reichenau an der Rax, aby później przeprowadzić się do Linz, gdzie Peter skończył szkołę podstawową i szkołę techniczną projektowania graficznego. W 1988 r. przybył do Wiednia i rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w klasie mistrzowskiej prof. Arika Brauera. Podczas studiów uczestniczył w wielu zbiorowych wystawach i zaczął z powodzeniem sprzedawać swoje obrazy. Studia ukończył w 1993 roku, uzyskawszy stopień Magistra Sztuk Pięknych. W 2009 roku Peter przeprowadził się z Wiednia do Oberhöflein na płaskowyżu Hohe Wand w pobliżu Alp Wschodnich.

We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Peter Gric zaczął odkrywać możliwość wykorzystywania w swoich dziełach grafiki komputerowej. Od tego momentu jego organiczno-surrealistyczne obrazy były wzbogacone o skomplikowane struktury architektoniczne i artefakty. Miejsce ołówka i szkicownika zajęło oprogramowanie do wizualizacji 3D, zaś Gric zaczął przenosić rzeczywistość wirtualną na płótno. W tej fuzji odkrył swój bardzo unikalny i charakterystyczny styl.

Ta metoda jest najbardziej widoczna w jego serii „Artificial Spaces”. Obrazy bazują na trójwymiarowych geometriach zbudowanych z czegoś w rodzaju „wirtualnego systemu klocków” lub innych matematycznych i algorytmicznych koncepcji. Tworzenie tych obrazów staje się grą ze złożonymi przestrzeniami i perspektywami. Jej celem jest stworzenie normalnie niedostępnych miejsc w całkowicie sztucznej aranżacji przestrzeni i światła. Przekładając te wirtualne koncepty na obraz, Gric stara się wejść w sztuczne przestrzenie i nadać im namacalny charakter. Próbuje nadać formę i treść, wyciągając je ze stanu wirtualnego i zamanifestować w sposób materialny.

Poza serią „Artificial Spaces” Gric eksperymentuje z ludzkim aktem połączonym z mineralnymi, technoidalnymi i architektonicznymi strukturami. Pomimo faktu, że ciała w cyklu „Mnemosyne” są często rozpuszczone i rozczłonowane, świadomie uzyskuje, a nawet podkreśla komponent erotyczny. Ta seria najlepiej ukazuje jego fantastyczne i surrealistyczne korzenie.

W 2010 r. artysta brał udział w pracach koncepcyjnych do projektu filmu Guillermo del Toro „W górach szaleństwa”.

W latach 2011-2015 prowadził zajęcia na wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Jego prace są w posiadaniu wielu kolekcji prywatnych i publicznych: Galeria Austriacka Belvedere w Wiedniu, Galeria Miejska w Traun/Austria, Künstlerhaus München/Niemcy, Art Visionary Collection w Melbourne/Australia, Collection Rardy van Soest w Houden/Holandia, Trierenberg Art w Traun/Austria, beinArt Collection/Australia, Westermann Collection/Niemcy.
Bierze udział w MAGICAL DREAMS od pierwszej edycji.

 

flaga_uk.jpg

In the early nineties Peter Gric started to discover the possibilities of computer graphics for his paintings. From then on his organic-surreal visual imagery was enriched by complex architectural structures and artefacts. In place of using pencil and sketchbook he began to design his compositions with a 3D visualization software, he started to transfer the virtual reality into painting and consequently found within this fusion to his very unique and distinctive style.

This method is most obvious in his “Artificial Spaces” series. These paintings are based on three-dimensional geometries built with something like a “virtual building block system” or other mathematical and algorithmic concepts. The creation of these images becomes a play with complex spaces and perspectives in order to create normally non-accessible places in a completely artificial arrangement of space and light. By translating these virtual concepts into paint, Gric attempts to enter into those artificial spaces, and render them tactile. He seeks to give form and substance, bringing them out of their virtual state to a substantial manifestation.

In addition to his Artificial Spaces Gric also experiments with the human nude combined with mineral, technoid and architectural structures. Despite the fact, that the bodies of this “Mnemosyne” series are often dissolved and fragmented, he wittingly obtains or even emphasizes the erotic component. In this series his phantastic and surreal origin is most apparent.

Peter was born in Brno, former Czechoslovakia in 1968 as the only child of the artist married couple Ludmila and Jaroslav Gric. Already in his early childhood his parents recognized and supported his talent for drawing and painting. In the year 1980 his parents decided to emigrate and via Hungary and Yugoslavia they arrived in Austria. They spent a year in Edlach/Reichenau an der Rax, afterwards they moved to Linz where Peter finished the primary school and a technical college for graphic-design. In 1988 he came to Vienna and started to study at the Academy of Fine Arts in the master class of Prof. Arik Brauer. Already during the study he participated in numerous group exhibitions and started to successfully sell his paintings. He finished the study in 1993 and earned a Masters degree in Fine Arts. 2009 Peter moved from Vienna to Oberhöflein at the Hohe Wand plateau nearby the Eastern Alps. He has two daughters, Emilia (2002) and Natalia (2005).

2010 Gric has been working on Concept Design for Guillermo del Toro's film project "At the Mountains of Madness".

From 2011 to 2015 Gric had a teaching assignment at the Vienna Academy of Fine Arts.

Gric‘s works are in possession of numerous private and public collections: Austria State Gallery Oberes Belvedere in Vienna, Municipal Gallery in Traun / Austria, Künstlerhaus München / Germany, Art Visionary Collection in Melbourne / Australia, Collection Rardy van Soest in Houden / Holland, Trierenberg Art in Traun / Austria, beinArt Collection / Australia, Westermann Collection / Germany