lobi.jpg
lobi.jpg
flaga_uk.jpg

MICHA LOBI urodził się na Syberii w 1966 r. Żyje i pracuje w Rosji. Już jako chłopiec uwielbiał malować, wbrew woli rodziców. Lobi studiował fizykę i matematykę, a następnie, po służbie wojskowej wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych.
Jego twórczość inspirowana jest przez niemieckich artystów: A. Dürera, H. Holbeina oraz flamandzkich mistrzów XV i XVI w. W przeciwieństwie do średniowiecznych malarzy, którzy często malowali na zlecenie, Micha kieruje się wyłącznie własnymi inspiracjami. Kontempluje swoją pracę jako rodzaj martwej natury, gdzie wstawia zamiast wazonów i owoców różne elementy wyjęte ze średniowiecza i współczesności.
Mówi: Dla mnie jest bardzo ważne, aby zapewnić połączenie pomiędzy każdym widzem i każdym moim obrazem. To jest podobne do słuchania utworu muzycznego, który wywołuje różne emocje w każdym z nas.
Micha koncentruje się przede wszystkim na malarstwie olejnym, ale bliskie są mu: ilustracja, grafika, portrety, osiągając niesamowite efekty w tych dziedzinach sztuki.
Brał udział w międzynarodowych wystawach w Holandii, Niemczech, Francji i w Polsce.
Bierze udział w MAGICAL DREAMS od pierwszej edycji.

 

 

MICHA LOBI

was born in Siberia in 1966, and lives and works in Russia. Already as a boy he enjoyed painting against the advice of his parents.  

Lobi studied Physics and Mathematics at the university, then after military service, he entered the academy of arts. His thoughts and inspiration, but also his ideal of beauty have been influenced by the German painters Dürer and Holbein, as well as by Flemish art of the 15th and 16th century.

In contrast to the medieval painters, who often worked by order, Micha Lobi paints only following his inspiration. He contemplates his works as a kind of still life, where he puts instead of vases and fruits different elements and figures from the Middle Ages and the modern epoch.

Micha´s opinion is: “Firstly it’s of great importance to me to provide every spectator with his own association combined with every painting. It can be compared with a piece of music, which sets off different emotions for each of us.”

 Lobi concentrates his artistic activities mainly on oil painting, but also as an illustrator, graphic artist and portraitist he has achieved something truly amazing.

Exhibitions:

 „Carrousel du Louvre“ in Paris 2008

„Art en Capital“, Paris 2008

“Salon des Artists Independants” Grand Palais, Paris, 2008

„Dreamscapes“ Amsterdam 2009

Brafa Art Fair, Brussels 2010/2011

iPax 2010 Viechtach 2010

Imaginaire, Copenhagen 2010

 „Dreamscape“ in Amsterdam, 2015

 “Magical Dreams”in Polen every year

“Freakshow” in Copenhagen, 2017

Art & Antique Art Fair Residenz Salzburg 2018

Art & Antique Art Fair Hofburg Vienna 2019