MAREK RUŻYK (1965) zaprasza do swojego świata światła, koloru i wody. Natchniony pięknem morza i obrazami statków walczących z silnymi falami - często na tle dramatycznego nieba - kontynuuje tradycje malarstwa marynistycznego z okresu epoki romantyzmu.
Artysta również znajduje inspiracje w formie ludzkiej, co można zobaczyć w jego aktach lub z uzdolnieniem eksploruje wolność aranżacji w martwej naturze.

 

 

MAREK RUŻYK (1965) invites you to his world of light, colour and water. Inspired by the beauty of seascape and images of ships fighting powerful waves against often dramatic skies - he continues the tradition of marine art from the Romantic Era.
The artist also finds inspiration in human forms that can be seen in his portraits of nudes or skillful explorations of the freedom in arrangements of still life.

Między światami; olej na płótnie; 60x90 cm

Beetwen words;oil on canvas; 60x90 cm

Zwischen den Welten; Öl auf Leinwand; 60x90 cm

Navigare necesse est
olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 60x90 cm

The Cosmic Dutchman
olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 60x90 cm