ADAM WIDEŁKA Urodził się w 1961 roku. Jest zdobywcą Grand Prix III - go Ogólnopolskiego Biennale Pasteli w Nowym Sączu.
Artysta zajmuje się malarstwem pastelowym i rysunkiem oraz malowaniem pastelami na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Obrazy zewnętrzne tworzone są na płytach cementowo-włóknistych unikalną techniką własną, odporną na warunki atmosferyczne.
Artysta stosuje także, oryginalną technikę kolorystyczną, która zaciera właściwe sobie „fotograficzne” linie, na rzecz przenikających plamę miękkich świateł. W Jego obrazach mamy do czynienia z takim trudem malarskim, który wydawał się zanikać w XX wieku. Tymczasem to, czego brak od dawna, jest tym, czego najbardziej trzeba... potrzeba renesansu Piękna.

 

 

ADAM WIDEŁKA was born in 1961. He is the Grand Prix winner of the III National Biennale of Pastel in Nowy Sącz. The artist works with pastels and drawing , he also paints on internal and external plasters. External paintings are created on cement-fiber boards with a unique, weather-resistant technique. The artist uses original color technique that blurs the proper photographic lines, in favor of penetrating stains of soft lights. In his paintings we are dealing with such a pain of creation that seems to fade in the twentieth century. In the meantime, what is missing for a long time is the renaissance of Beauty.

Znajoma króla Popiela
pastel sucha na tekturze; 70x100 cm

Friend of the Popiel king

pastel on paper; 70x100 cm

Die Freundin des Popiel Königs

Pastell auf Papier; 70x100 cm

REZERWACJA

Zazdrość
płyta wiórowa pastel sucha

element ozdobny (klips) - Dorota Mielcarek-Widełka

Jealousy

chipboard pastel dry

Die Eifersucht

Spanholz Pastelle; 60x96 cm

Delikatność...czasem malowana

płyta wiórowa pastel sucha; 80x100 cm
element ozdobny (klips) -Dorota Mielcarek-Widełka
Delicacy ... sometimes painted

chipboard dry pastel; 80x100 cm
Delikatesse ... manchmal bemalt

Spanholz Pastelle; 80x100 cm

SPRZEDANY